Untitled_edited_edited.png

Gi tilbake

Fordi vi ser på oss selv som noen av de heldige få som kan fiske og være i den vakre norske naturen, som vi ønsker å gi tilbake der vi kan. Under er bare noen av måtene vi prøver å gi til andre.

17 mål for bærekraft

Vi prøver å implementere så mange av disse målene som mulig i det vi gjør.

AnglerPilot take all of these into our daily work.

Vårt fokus

Vi har valgt å investere vår erfaring og innsats spesifikt i nummer 3, 4, 5, 10, 13, 14, 15 og 17.

Inspirasjon

Gjennom en rekke aktiviteter og undervisning hvert år prøver vi vårt ytterste for å inspirere andre i alle aldre og kulturer til å ta vare på naturen både for seg selv og de neste generasjonene.

belly.jpg

Naturterapi

Naturen har vist seg, både med og uten vitenskapelige studier, å være en svært effektiv form for terapi. Derfor bruker vi vår omfattende erfaring fra helsesektoren og Shinrin-Yoku-prinsippene til å øke folks velvære gjennom våre erfaringer.

Pro Bono

Hvert år tilbyr vi våre tjenester gratis for grupper som på grunn av enten økonomiske, sosiale, psykiske eller fysiske utfordringer ikke har de samme mulighetene til å oppleve det vi gjør.

Holder det lokalt

Vi jobber tett med et mangfold av lokale bedrifter innen turisme, fritidsfiske, mat osv. slik at vår suksess kan bli deres suksess.

green_footprints_c_adobestock_72712379.jpeg

Fotspor

Å redusere vårt samlede fotavtrykk på naturen er en annen ting vi streber etter å gjøre. Vi gjør det på en rekke måter som å bruke allerede etablerte stier og bålplasser, ta fra naturen (fisk, ved, mat osv.) bare det vi trenger og mye mer.

Gjenvinning

Vi resirkulerer på flere forskjellige måter.

1. Det lille avfallet vi produserer blir nøye resirkulert.

2. Vi vil ha naturen 'fri for avfall' så vi samler inn avfallet fra andre som vi finner og tar med dette hjem til gjenvinning.

3. Utstyr som ikke lenger er en del av vår tjeneste får et nytt liv ved å gi det videre til andre.